Millaisia ympäristöoikeudellisia vastuita yrityksillä on ja keitä ne koskevat? Miten vastuiden noudattamista valvotaan ja mitä seuraamuksia rikkomuksilla ja laiminlyönneillä voi olla? Mitkä ovat...

Aloitin Factassa asianajoassistenttiharjoittelijana helmikuun puolivälissä 2017. Vajaan puolen vuoden aikana on asianajoassistentin toimenkuva toimistossa tullut tutuksi. Asianajotoimisto on tarjonnut paljon käytännönläheistä työtä ja...

Kirjoituksen tarkoituksena on madaltaa ostokynnystä asianajopalveluihin ja oikaista yleisimpiä harhakäsityksiä asianajopalveluihin liittyen. Palveluntarjoajan valitseminen voi olla hankalaa, koska valinnanvaraa on paljon ja vertailu...

Maakuntauudistuksesta on tulossa suurempi uudistus kuin moni ymmärtää. Maakuntia tulee Manner-Suomeen 18. Maakunnat on tarkoitus perustaa 1.7.2017. Maakuntauudistus edellyttää lukuisia lakimuutoksia, joiden valmisteluaikataulu on...

Opiskelen viimeistä vuotta liiketaloutta Tampereen ammattikorkeakoulussa oikeudellisen asiantuntijuuden opintopolulla. Asianajotoimisto Facta Oy:ssä olen suorittanut alkuvuodesta 2017 lähtien opintoihini kuuluvaa oikeustradenomiharjoittelua asianajoassistentin tehtävissä. Asianajotoimisto houkutteli...

Kolme vuotta sitten juhannusviikolla pirkanmaalaisen perheen ollessa lomareissussa, heidän omakotitalossaan tapahtui viemärivahinko, jonka seurauksena talon lattiat tulvivat jätevettä. Naapuri havaitsi vahingon ja hälytti...

Ympäristölainsäädännössä on meneillään monia mielenkiintoisia uudistushankkeita. Tässä katsaus ympäristönsuojelun valmisteilla olevaan lainsäädäntöön: Yhden luukun periaate Hallituksen kärkihankkeena olevassa ”Yhden luukun mallissa” lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten...