Heikki Lehtinen

Asianajaja, varatuomari

”Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, joka on viime vuosina ollut jatkuvan muutoksen tilassa. Muutosten seuranta ja osaaminen ovat ehdoton edellytys näiden asioiden menestyksekkäälle hoitamiselle. Perhe- ja perintöoikeudellisissa kysymyksissä asiakkaan ja asianajajan keskinäinen luottamus on erityisen tärkeässä asemassa. Näissä asioissa ennakointi on usein yhtä tärkeää kuin tarkka jälkipuinti.”

Heikki Lehtinen on ollut alalla vuodesta 1982. Hänen erikoisosaamisensa painottuu työsopimusoikeudellisiin sekä perhe- ja perintöoikeudellisiin asioihin.

LISÄTIETOJA

Luottamustoimet

Työoikeudellinen yhdistys, jäsen 1986-

European Employment Lawyers Association – EELA, jäsen 1988-

Asianajoliiton Hämeen osaston hallitus 1989-1995

Tampereen Kaupunkilähetys ry:n hallitus 1998-

Tampereen verolautakunnan valtion- ja kunnanasiamies 1986-1989

Salorinteen säätiön hallitus 2002-

Aino Mattila – säätiön hallitus 2003-

Heikki Lehtinen
Asianajaja, varatuomari

Suora puhelin:
(03) 230 3050

Matkapuhelin:
050 555 6165

Sähköposti:
heikki.lehtinen@asianajofacta.fi