Pertti Dunder

Osakas, asianajaja, varatuomari

”Riita-asioissa on tärkeintä selvittää mahdollisimman tarkoin, mistä asiassa on kyse ja mitkä ovat päämiehen oikeudet, ja jos sovintoneuvottelut eivät tuota tulosta, hankkia oikeudenkäyntiä varten kaikki päämiehen eduksi oleva näyttö.
Perunkirjoituksen, perinnönjaon ja muiden kuolinpesiin liittyvien toimeksiantojen ammattitaitoinen hoitaminen on oikeaan lopputulokseen pääsemisen, perillisten vastuun ja myös hyvien henkilösuhteiden kannalta olennaista.”

Pertti Dunder on toiminut asianajotehtävissä jo vuodesta 1982 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat riitaoikeudenkäynnit, erityisesti asunto- ja kiinteistökauppariidat, sekä pesänselvitykset, ositukset ja perinnönjaot.

Lisätietoja

Asianajotehtävissä vuodesta 1982

 

Koulutus

Oikeustieteen kandidaatti 1982

Varatuomari 1984

 

Erityisosaamisalueet

ositukset ja perinnönjaot

asunto- ja kiinteistökaupan virheet

asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt

vahingonkorvausoikeus

sopimusoikeus

vakuutusoikeus

rikosoikeus

konkurssit

 

Luottamustoimet

Asianajajaliiton Hämeen osaston hallitus 1994 – 2015

Asianajaliiton valtuuskunta 2005 – 2010

Pertti Dunder
Osakas, asianajaja, varatuomari

Matkapuhelin:
0500 730 731

Sähköposti:
pertti.dunder@asianajofacta.fi