ASUNTO- JA
KIINTEISTÖRIIDAT

Asuntokaupoissa syntyy usein erimielisyyksiä siitä, vastaako kaupan kohde sovittua tai onko siinä esimerkiksi salaisia virheitä. Lainmukaisen, oikea-aikaisen reklamaation tekeminen on ensiarvoisen tärkeää, kuten myös asian oikea ja nopea kartoitus jatkotoimenpiteitä varten asiantuntijoiden avustuksella. Kauppahinnan alentamis- tai kaupan purkuoikeudenkäynnit vaativat rakentamismääräysten tuntemista ja vankkaa kokemusta.

Rakentamiseen liittyvät oikeudelliset kysymykset ovat monimutkaistuneet. Usein rakennusurakkaan kytkeytyy myös tulkintakysymyksiä, jotka on tarkoituksenmukaista ratkaista asiantuntijan avustuksella. Myös muiden EU-maiden yrittäjien suomalaisesta rakennustavasta poikkeavat näkemykset aiheuttavat riitatilanteita. Factassa tunnemme rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) perinpohjaisesti.

Ota yhteyttä: