JULKIS- JA HALLINTO-OIKEUS

Asianajotoimisto Factasta löytyy osaamista ja kokemusta usealta julkisoikeuden osa-alueelta. Osa asianajajistamme on itse toiminut pitkään julkishallinnon lakimies- ja/tai päällikkötehtävissä ja hoitanut virassaan asioita, joissa neuvomme asiakkaitamme.

Avustamme kuntia ja muita julkisyhteisöjä erilaisissa oikeudellisissa asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi:

 • viranomaisten hallintotoimintaan ja päätöksentekomenettelyihin (hallintolaki, kuntalaki)
 • viranomaistoiminnan julkisuuteen
 • toimintaan työnantajana (valtion virkamieslaki, laki kunnallisesta viranhaltijasta)
 • viranomaisen päätöksestä tehtyihin valituksiin
 • viranomaisen toiminnasta tehtyihin kanteluihin tai
 • asianomistajana toimimiseen esimerkiksi ympäristörikosasioissa.

Avustamme myös yksityishenkilöitä ja yrityksiä asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi:

 • viranomaisprosesseihin
 • viranomaisten päätöksistä valittamiseen
 • oikaisumenettelyihin
 • asiakirjajulkisuuteen
 • tietojensaantioikeuteen jne.

Lisätietoa muista julkisoikeuden osaamisalueistamme, kuten esimerkiksi ympäristöoikeudesta, rikosoikeudesta ja julkisista hankinnoista, löytyy myös muilta palvelusivuiltamme. Palvelemme julkisyhteisöjä myös yksityisoikeudellisissa asioissa esimerkiksi erilaisissa oikeudenkäynneissä ja sopimusasioissa.

Ota yhteyttä: