OIKEUDENKÄYNNIT

Riitatilanteessa oikeusturvan toteutuminen vaatii juristilta määrätietoista työskentelyä. Oikeudenkäynnissä Facta ajaa asiakkaansa etua tinkimättömästi. Oikeudenkäynnit sekä siviili- että rikosasioissa ovat asianajajillemme ja lakimiehillemme tuttua työtä.

Tyypillisiä toimeksiantojamme ovat esimerkiksi työsuhteen päättymistä koskevat riidat, asunto- ja kiinteistökauppariidat, vahingonkorvausriidat sekä erilaiset moiteoikeudenkäynnit.

Oikeudenkäyntiin valmistautumisessa tulee huolellisesti miettiä tarvittava näyttö. Oikeudessa faktat puhuvat. Suullinen käsittely edellyttää asianajajalta huolellista ennakkovalmistautumista ennen oikeudenkäyntiä sekä sanavalmiutta, nopeaa reagointikykyä ja hyvää esiintymistaitoa. Näitä kaikkia löytyy Factasta.

Ota yhteyttä: