PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO

Moni joutuu ensimmäistä kertaa tekemisiin perintöasioiden kanssa läheisen kuollessa. Perunkirjoitus ja perinnönjako sujuvat parhaiten kokeneen lakimiehen käsissä. Voitte kääntyä Factan puoleen kaikkiin kuolinpesän hoitoon ja perintöön liittyvissä asioissa.

Jokainen voi ennakolta vaikuttaa siihen, miten hänen omaisuutensa jaetaan. Pätevästi tehdyn testamentin määräyksiä on noudatettava perinnönjaossa. Testamentin teon keskeisiä vaikuttimia ovat yleensä halu varmistaa omaisuuden saaja sekä alentaa perintöverojen määrää. Laadimme testamentin yhdessä asiakkaan kanssa, jotta sen sisältö vastaa tarkasti asiakkaan tahtoa ja tarkoitusta.

Ota yhteyttä: