RIKOSOIKEUS

Rikosoikeuden alaan kuuluu laaja kirjo mitä erilaisimpia tekoja tai tekemättä jättämisiä, joiden rikosoikeudellinen luonne joutuu viime kädessä tuomioistuimen punnittavaksi. Avustamme rikoksesta epäiltyjä ja asianomistajia tarvittaessa jo esitutkinnasta lähtien. Esitutkinnassa suoritetuissa kuulusteluissa epäillyllä on aina oikeus saada avustaja paikalle.

Rikoksen kohteeksi joutuneen henkilön, asianomistajan, kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan, jotta rikoksen aiheuttama vahinko saadaan parhaalla mahdollisella tavalla korvattua. Asianomistajalla on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneista vahingoista rikoksen aiheuttajalta. Korvausvaatimukset tulee esittää viimeistään oikeudenkäynnissä. Korvauksia voidaan vaatia esimerkiksi kivusta ja särystä, henkisestä kärsimyksestä sekä muista vahingoista, joita rikoksella on aiheutettu.

Factassa on pitkä kokemus rikosoikeudellisten asioiden hoitamisesta. Erityisosaamiseemme kuuluvat muun muassa kirjanpitorikosten, veropetosten ja velallisen rikosoikeusasiat sekä työturvallisuusrikosten ja yrityssalaisuuksiin liittyvien tapausten hoitaminen.

Ota yhteyttä: