SOPIMUSASIAT

Suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinenkin. Jos sopijapuolille kuitenkin jostain syystä tulee erimielisyyttä siitä mitä suullisesti on sovittu, ongelmaksi tulee sopimussisällön todistaminen. Sen vuoksi suosittelemme asiakkaillemme kirjallisen sopimuksen laatimista kaikissa vähänkin merkityksellisemmissä asioissa. Asiantuntijan laatimassa sopimuksessa kaikki näkökohdat tulevat varmasti otetuiksi huomioon.

Asianajajillamme on pitkä kokemus ja laaja asiantuntemus sopimusoikeudellisista kysymyksistä ja niihin liittyvistä oikeudenkäynneistä. Laadimme yritysten, yhteisöjen ja yksityisten tarpeeseen sopimuksia ja kartoitamme ennakolta laadittavien tai voimassa olevien sopimusten riskit. Olemme asiakkaidemme apuna jo sopimuksia neuvoteltaessa.

Sopimusten asianmukaisuus ja riskien kartoittaminen etukäteen on useasti huomattavasti taloudellisempi ratkaisu kuin sopimuserimielisyyksistä jälkikäteen riiteleminen.

Facta palvelee sekä yrityksiä, yhteisöjä että yksityishenkilöitä kaikissa sopimusasioissa.

Ota yhteyttä: