Työnantajan antama varoitus

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen asiallisesta ja painavasta syystä. Kun irtisanomisen perusteena on työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava laiminlyönti tai rikkominen, työnantajan on ennen irtisanomista annettava työntekijälle varoitus.

Pätevästi annettu varoitus sisältää perusteen sen antamiseen eli työntekijän rikkomuksen tai laiminlyönnin sekä irtisanomisuhan, joka voidaan toteuttaa, jos sama rikkomus tai laiminlyönti toistuu. Varoituksen voi antaa joko suullisesti tai kirjallisesti, mutta jälkimmäinen tapa on suositeltava, koska suullisesti annetun varoituksen toteennäyttäminen mahdollisessa työsopimuksen päättämistä koskevassa oikeudenkäynnissä voi olla hankalaa.

Varoituksen tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä ymmärtää menettelynsä moitittavuuden. Lisäksi varoitus antaa työntekijälle mahdollisuuden korjata menettelyään ja osoittaa, että edellytykset työsuhteen jatkamiselle ovat yhä olemassa. Työnantajan tulee omalta osaltaan mahdollistaa tämä antamalla työntekijälle aikaa muuttaa toimintaansa.

Varoituksella tulee olla asiallinen ja ajallinen yhteys työsopimuksen päättämisperusteisiin. Mikäli työntekijä toistaa rikkomuksen, jonka johdosta hänelle on aikaisemmin annettu varoitus, työnantaja voi vedota irtisanomisperusteena aikaisemmin antamaansa varoitukseen.

Työsopimuslaki edellyttää, että työantaja antaa työntekijälle yhden varoituksen. Käytännössä irtisanomista edeltävien varoitusten määrä riippuu työnantajan varoituskäytännöstä, jonka on oltava johdonmukainen ja tasapuolinen. Jos yrityksen käytäntönä on suullisen huomautuksen ja kirjallisen varoituksen antaminen, niin tätä käytäntöä tulee noudattaa.

Varoitusta ei edellytetä kaikissa irtisanomistilanteissa. Jos työntekijän rikkomus on niin vakava, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista, työntekijän voi irtisanoa varoitusta antamatta. Irtisanomista seuraa kuitenkin normaali irtisanomisaika toisin kuin työsopimuksen purkamistilanteessa, jolloin työsopimus päättyy heti.

Ota yhteyttä: