YRITYSTEN YMPÄRISTÖOIKEUDELLISET ASIAT

Ympäristöasiat ovat keskeisiä monien yritysten toiminnassa niin vastuiden, säännösten noudattamisen kuin imagonkin kannalta. Osa yrityksistä on ympäristölupavelvollisia tai ne toteuttavat suuria rakennus- tai teollisuushankkeita, jolloin autamme esimerkiksi hankkeen sujuvan etenemisen varmistamisessa ja ympäristöoikeudellisessa tarkastelussa. Yrityksillä saattaa olla myös tarve valittaa saamastaan viranomaisen päätöksestä tai puolustaa asiaansa oikeudessa. Ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvien riskien kartoittaminen saattavat muodostua keskeisiksi myös muun muassa yrityskaupoissa sekä kiinteistö- ja rahoitusjärjestelyissä. Yritys saattaa tarvita palvelua myös sen toteamiseksi, täyttääkö heidän yrityksensä toiminta ympäristölainsäädännön sille asettamat vaatimukset. Laadimme ympäristöoikeuteen liittyviä sopimuksia ja selvitämme ympäristövastuita. Hoidamme yritysten oikeudenkäyntejä hallinto-, riita- ja rikosasioissa sekä autamme hallinnollisissa menettelyissä.