Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §: n mukainen tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Facta Oy

Hämeenkatu 3 A 6

33100 Tampere

Y-tunnus: 0923391-9

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mika Miesmäki

Hämeenkatu 3 A 6

33100 Tampere

0504019188

mika.miesmaki@asianjofacta.fi

 

3. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Factan yhteydenottorekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenottolomakkeella ilmoitetut tiedot tallennetaan Asianajotoimisto Factan yhteydenottorekisteriin. Rekisteriin tallennetaan verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta ilmoitetut tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Yhteydenottolomakkeella annettuja tietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, aihe ja viesti.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Asianajotoimisto Factan verkkolomakkeen kautta yhteyttä ottaneiden henkilöiden itse antamista tiedoista.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistolla.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja kehitetään sivustoa.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salasanasuojauksilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Työntekijöillä ja alihankkijoilla on vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

 

11. Tietojen tarkistusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja yhteydenottorekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

12. Tietojen poistaminen

Rekisteriin kuuluva voi vaatia, että häntä koskevat tiedot poistetaan henkilörekisteristä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle ja pyynnössä on yksilöitävä poistettavat tiedot.