Opiskelen Lapin yliopistossa viidettä vuotta oikeustiedettä ja piakkoin valmistun oikeustieteen maisteriksi. Haaveeni on jo pienestä pitäen ollut työskennellä asianajotoimistossa. Kesäkuussa 2018 aloitin lakimiesharjoittelija Asianajotoimisto Facta...

Hellejakso ilahduttaa lomalaista, kun taas töissä puurtajille kuuma sää tietää usein ylimääräistä kuormitustekijää. Helteessä työskentely on paitsi tukalaa, se voi olla myös terveydelle vaarallista. Korkean lämpötilan...

Polarteknik Oy osti PneumaXpert Oy:n liiketoiminnan 1.6.2018 loppuunsaatetussa yrityskaupassa. Polarteknik on pneumatiikkaan erikoistunut erikoisvalmisteisten järjestelmien ja komponenttien johtava toimittaja. PneumaXpert puolestaan on suomalainen sovelletun pneumatiikan ja...

”Jos näyttää siltä, että vaihtoehdot ovat vähissä ja joudutaan harkitsemaan yrityssaneerausta, pitää toimia ajoissa. Muuten ajaudutaan tilanteeseen, jossa toimintaa ei voi enää tervehdyttää.” Yrityssaneerausmenettelyn tavoitteena on tervehdyttää...

Facta avusti taannoin Turun hovioikeudessa turvallisuusrikosoikeudenkäynnissä työntekijää, joka oli joutunut toimitusjohtajan terveyttä vaarantavan johtamistavan uhriksi. Hovioikeus katsoi 26.1.2018 antamassaan tuomiossa, että työntekijä oli sairastunut toimitusjohtajan...

Valtion palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia, joiden peruste ja määrä on saatu selvitettyä. Palkkaturvana voidaan...

Suomen Asianajajaliitto julkaisi lokakuun lopulla laajan asianajajatutkimuksen, joka toteutettiin edellisen kerran vuonna 2012. Tutkimus osoitti monia mielenkiintoisia tuloksia esimerkiksi siitä, miten suuri osa toimistoista hoitaa...

Millaisia ympäristöoikeudellisia vastuita yrityksillä on ja keitä ne koskevat? Miten vastuiden noudattamista valvotaan ja mitä seuraamuksia rikkomuksilla ja laiminlyönneillä voi olla? Mitkä ovat ympäristöoikeuden tämän...

Aloitin Factassa asianajoassistenttiharjoittelijana helmikuun puolivälissä 2017. Vajaan puolen vuoden aikana on asianajoassistentin toimenkuva toimistossa tullut tutuksi. Asianajotoimisto on tarjonnut paljon käytännönläheistä työtä ja antanut siten...