Suomen Asianajajaliitto julkaisi lokakuun lopulla laajan asianajajatutkimuksen, joka toteutettiin edellisen kerran vuonna 2012. Tutkimus osoitti monia mielenkiintoisia tuloksia esimerkiksi siitä, miten suuri osa toimistoista hoitaa...

Millaisia ympäristöoikeudellisia vastuita yrityksillä on ja keitä ne koskevat? Miten vastuiden noudattamista valvotaan ja mitä seuraamuksia rikkomuksilla ja laiminlyönneillä voi olla? Mitkä ovat ympäristöoikeuden tämän...

Aloitin Factassa asianajoassistenttiharjoittelijana helmikuun puolivälissä 2017. Vajaan puolen vuoden aikana on asianajoassistentin toimenkuva toimistossa tullut tutuksi. Asianajotoimisto on tarjonnut paljon käytännönläheistä työtä ja antanut siten...

Rakennushankkeessa rakennusluvan ym. proseduurien lisäksi tulee huomioida myös työturvallisuutta koskevat velvoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä rakennuttajalla ts. rakennustyön tilaajalla on ensisijainen velvollisuus huolehtia...

Kirjoituksen tarkoituksena on madaltaa ostokynnystä asianajopalveluihin ja oikaista yleisimpiä harhakäsityksiä asianajopalveluihin liittyen. Palveluntarjoajan valitseminen voi olla hankalaa, koska valinnanvaraa on paljon ja vertailu ei ole...

Maakuntauudistuksesta on tulossa suurempi uudistus kuin moni ymmärtää. Maakuntia tulee Manner-Suomeen 18. Maakunnat on tarkoitus perustaa 1.7.2017. Maakuntauudistus edellyttää lukuisia lakimuutoksia, joiden valmisteluaikataulu on välillä hyvinkin...

Opiskelen viimeistä vuotta liiketaloutta Tampereen ammattikorkeakoulussa oikeudellisen asiantuntijuuden opintopolulla. Asianajotoimisto Facta Oy:ssä olen suorittanut alkuvuodesta 2017 lähtien opintoihini kuuluvaa oikeustradenomiharjoittelua asianajoassistentin tehtävissä. Asianajotoimisto houkutteli harjoittelupaikkana, sillä...

Työsopimus sovitaan usein työnantajan aloitteesta määräaikaisena, sillä yleensä on nimenomaan työnantajan intressissä, että työsopimus on määräaikainen, eikä toistaiseksi voimassaoleva. Määräaikaiseen työsopimukseen liittyy kuitenkin työnantajan näkökulmasta...

Kolme vuotta sitten juhannusviikolla pirkanmaalaisen perheen ollessa lomareissussa, heidän omakotitalossaan tapahtui viemärivahinko, jonka seurauksena talon lattiat tulvivat jätevettä. Naapuri havaitsi vahingon ja hälytti paikalle apua...