JULKIS- JA HALLINTO-OIKEUS

Avustamme kuntia ja muita julkisyhteisöjä erilaisissa oikeudellisissa asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi:

  • viranomaisten hallintotoimintaan ja päätöksentekomenettelyihin (hallintolaki, kuntalaki)
  • viranomaistoiminnan julkisuuteen
  • toimintaan työnantajana (valtion virkamieslaki, laki kunnallisesta viranhaltijasta)
  • viranomaisen päätöksestä tehtyihin valituksiin
  • viranomaisen toiminnasta tehtyihin kanteluihin
  • asianomistajana toimimiseen esimerkiksi ympäristörikosasioissa

Avustamme myös yksityishenkilöitä ja yrityksiä asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi:

  • viranomaisprosesseihin
  • muutoksenhakuun viranomaisten päätöksistä
  • oikaisumenettelyihin

Palvelemme julkisyhteisöjä myös yksityisoikeudellisissa asioissa esimerkiksi erilaisissa oikeudenkäynneissä ja sopimusasioissa sekä maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä: