JULKISET HANKINNAT

Avustamme julkisyhteisöjä kuten kuntia ja seurakuntia, ja yksityisiä toimijoita erilaisissa julkisia hankintoja koskevissa kysymyksissä hankintamenettelyn eri vaiheissa. Olemme avustaneet asiakkaitamme lukuisissa hankintamenettelyissä niin tarjousvaiheessa kuin oikaisuvaatimusten laatimisessa.

Asiantuntijoillamme on laaja kokemus tarjouspyyntöihin liittyvistä kysymyksistä ja tarjousvaiheen asiakirjoista, samoin kuin varsinaisten toimitussopimusten ja konsortiosopimusten laadinnasta.

Ota yhteyttä: