Kun asutaan, sijoitetaan ja rakennetaan

Kiinteistöissä on kiinni merkittäviä omaisuuksia niin yksilöillä kuin yhteisöilläkin. Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kasvattaminen sekä elämän ja asumisen ilmiöt eivät ole Factalle vieraita.

Factan kokeneet asiantuntijat avustavat sinua vuosikymmenien kokemuksella erilaisissa kiinteistöjä ja rakentamista koskevissa asioissa. Osaamistamme hyödyntävät niin yritykset, julkisyhteisöt, asunto-osakeyhtiöt kuin yksityishenkilötkin. 

Avustamme asiakkaitamme siviilioikeudellisten kiinteistö- ja rakentamisasioiden lisäksi myös maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä hallinnollisissa asioissa. 

Palvelumme yhtiöille ja julkisyhteisöille

Factan asiantuntijat avustavat asiakkaitamme monenlaisissa yhtiöiden ja julkisyhteisöjen rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvissä asioissa. 

Rakennusurakoissa on olennaista sopia tarkasti osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Hyvin laaditulla urakkasopimuksella pystytään usein välttämään osapuolten välisten riitojen kärjistyminen. Useimmiten rakennusurakoissa on sovittu sovellettavaksi rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Yleiset ehdot eivät kuitenkaan huomioi kaikkia yksittäisen urakan yksityiskohtia ja onkin olennaista sopia urakan ehdoista yksityiskohtaisesti urakkasopimuksella. 

Kaikissa tapauksissa riitojen syntymistä ei pystytä välttämään parhaillakaan sopimuksilla ja silloin asiantuntijatiimimme auttaa asiakastamme pääsemään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen joko oikeudenkäynnin tai sovintoratkaisun kautta. 

Factan asiantuntijoiden erikoisosaamisalueisiin kuuluu asiakkaiden avustaminen erilaisissa lisä- ja uudelleenrakentamista koskevissa asioissa. 

Palvelumme yksityishenkilöille 

Kiinteistön tai asunnon kaupassa ostajalle ilmenee usein jälkeenpäin asioita, joihin ei kauppaa tehtäessä ole voinut varautua. Tällöin mahdollisia vaatimuksia ovat kauppahinnan alentaminen, kaupan purkaminen ja vahingonkorvaus. Kokeneet asianajajamme hoitavat vuosittain kymmeniä kiinteistö- ja asuntokauppariitoja. 

Kiinteistön tai huoneiston yhteisomistajille voi syntyä erimielisyyksiä, joiden vuoksi yhteisomistussuhde täytyy purkaa. Toimistomme juristit avustavat asiakkaitamme yhteisomistussuhdeteenpurkamista koskevissa asioissa ja toimivat puolueettomina uskottuina miehenä yhteisomistussuhteen purkamista koskevissa prosesseissa. 

Avustamme monenlaisissa kiinteistöjä ja rakentamista koskevissa asioissa:

Urakkasopimukset ja -riidat
Yleiset sopimusehdot YSE 1998
Lisärakentaminen
Täydennysrakentaminen
Ryhmärakennuttaminen (ryhmärakentaminen)
Kiinteistöjen jalostaminen
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön perustaminen
Asunto- ja kiinteistönkauppariidat ja reklamaatiot
Esisopimukset
Kauppakirjat
Hallinnanjakosopimukset
Yhteisomistussuhteen purkaminen
Vuokra-asiat

Rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvissä asioissa sinua palvelevat

Lisätietoa yrittäjien pykäläviidakosta