RAKENTAMINEN, KIINTEISTÖ- JA ASUNTO-OIKEUS

Avustamme yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä kaikissa rakentamiseen, asumiseen ja maankäyttöön liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Factalla on kattava kokemus erilaisista kiinteistö- ja maankäyttöhankkeista ja niiden sisältämistä neuvotteluista sekä asiakirjojen laadinnasta. Tavanomaisia toimeksiantoja ovat myös kiinteistökehityshankkeet, lisärakentaminen, joukkorakentaminen ja ”sale and lease-back” -järjestelyt. Kaikki kiinteistöhankkeiden vakuusjärjestelyt kuuluvat myös palveluvalikoimaamme.

Asumiseen liittyviä toimeksiantojamme ovat esimerkiksi asunto- ja kiinteistökaupoissa avustaminen sekä liike- ja asuinhuoneistojen vuokraussopimusten laadinta tai päättäminen.

Facta avustaa asiakkaitaan myös kaikessa riidanratkaisussa liittyen maankäyttöön, rakentamiseen ja asumiseen kuten rakennusvirheisiin ja sisäilmaongelmiin.

Ota yhteyttä: