MAKSUKYVYTTÖMYYS

Factan kokeneet insolvenssijuristit neuvovat ja avustavat laajasti niin velkojia kuin velallisyhtiöitä, näiden johtoa, omistajia sekä yhteistyökumppaneita. Toimimme lisäksi jatkuvasti konkurssipesien pesänhoitajina ja yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjinä sekä valvojina. Laaja kokemuksemme on peräisin haastavien ja monimutkaisten toimeksiantojen menestyksellisestä hoitamisesta. Olemme rakentaneet Factalle erittäin tehokkaan ja osaavan tiimin huolehtimaan toimeksiantojen hoitamisesta. Näkemyksemme mukaan vain vuosien kokemus ja omistautuneisuus toimeksiantoja kohtaan mahdollistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaillemme.

Avustamme asiakkaitamme myös erilaisissa vapaaehtoisissa järjestelyissä, rahoituksen uudelleen järjestelyissä, oikeudenkäynneissä ja osakeyhtiölain mukaisissa selvitystilamenettelyissä.

Ota yhteyttä: