Kun elämän on jatkuttava

Yhden tarinan päättyminen vaikuttaa moneen muuhun. Varallisuuden siirtyminen sukupolvelta toiselle on hyvä suunnitella ja toteuttaa inhimillisesti, asiantuntemuksella ja laki huomioiden. Facta auttaa viimeisen tahdon toteutumisessa, perinnönjaossa ja riitatilanteissa.

Factan asianajajilla on useiden vuosikymmenten kokemus perintöasioiden menestyksekkäästä hoitamisesta. Palvelemme asiakkaiden tarpeita suunnittelemalla perinnönjakoa jo ennalta laatimalla testamentteja tai lahjakirjoja sekä kuoleman jälkeen toimittamalla perunkirjoituksen ja perinnönjaon. Joskus perinnönjako aiheuttaa riitaisuuksia perillisten kesken. Tällöin avustamme asiakkaitamme sovintoneuvotteluissa ja pesänselvitys- ja -jakoprosessissa sekä oikeudenkäynneissä.  

Asianajajamme toimivat myös vuosittain kymmenissä kuolinpesissä ulkopuolisina puolueettomina pesänselvittäjinä ja -jakajina.   

Avustamme sinua kaikissa perintöön liittyvissä asioissa, muun ohella näissä:

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot ja ositukset
Testamentit
Lahjakirjat
Sukupolvenvaihdokset
Perintöverotusasiat
Perintösuunnittelu
Testamentintoimeenpanijana toimiminen
Pesänjakajana toimiminen
Pesänselvittäjänä toimiminen
Edunvalvontavaltuutukset

Perintöön liittyvissä asioissa sinua palvelevat