RIIDANRATKAISU

Juristimme toimivat asiakkaidemme avustajina ja asiamiehinä erilaisissa riidanratkaisumenettelyissä kuten sovittelussa, välimiesoikeudessa sekä yleisissä tuomioistuimissa (käräjäoikeus, hovioikeus, korkein oikeus).

Oikeudenkäynnit ovat keskeinen osa lainkäyttöä, ja siksi meille on erityisen tärkeää pitää yllä vahvaa osaamistamme tuomioistuinmenettelyissä. Vähintään yhtä tärkeää on, että juristi ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja pystyy tarvittaessa ratkaisemaan konfliktin ilman oikeudenkäyntiä vaihtoehtoisella riidanratkaisumenetelmällä tai neuvottelemalla.

Usein yritystoiminnan kannalta merkitystä on enemmän liiketoiminnan häiriöttömällä jatkumisella kuin sillä, kumpi osapuoli on yksittäistapauksessa oikeassa. Toimintaperiaatteemme mukaan riitojen välttäminen on vähintään yhtä keskeisessä asemassa kuin riitojen ratkaiseminen.

Juristimme toimivat välimiehinä ja avustavat asiakkaitamme välimiesoikeudenkäynneissä.

Ota yhteyttä: