SOPIMUKSET

Sopimukset ovat keskeisessä osassa liiketoimintaa. Yritystoiminnassa sopimuksia tehdään päivittäin, minkä vuoksi yritysten sopimusehtojen tulee olla kunnossa. Sopimusoikeus poikkeaa keskeisesti muista oikeudenaloista siinä, että sopimusoikeudesta puuttuu usein laintasoinen sääntely. Sopimus itsessään muodostaa kahden osapuolen välisen oikeussuhteen pelisäännöt.

Sopimusten laatimisessa on tärkeää käyttää asiantuntijaa, joka osaa ennakoida mahdolliset kiistakysymykset jo sopimusta laadittaessa. Hyvin laadittu sopimus vähentää oikeudenkäynnin riskiä ja selventää sopijakumppaneiden yhteistyötä. Erityisen tärkeää sopimuksen huolellinen läpikäyminen ja laatiminen on kansainvälisissä sopimuksissa, koska sopijakumppanin kotipaikan lainsäädäntö voi poiketa sisällöltään merkittävästi suomalaisesta lainsäädännöstä.

Factan asiantuntijat ovat käytössäsi kaikkiin sopimuksiisi liittyvissä kysymyksissä.

Avustamme asiakkaitamme mm.:

  • osto- ja myyntisopimuksissa
  • työsuhteisiin liittyvissä sopimuksissa ml. johtaja- ja osakassopimus
  • lisenssi ja franchising-sopimuksissa
  • salassapitosopimusten laatimisessa
  • toimitus- ja alihankintasopimuksissa
  • urakka- ja muissa rakentamista koskevissa sopimuksissa

Ota yhteyttä: