Kun sanan on pidettävä

Koko yhteiskuntamme perustuu pidetyille sopimuksille. Mutta jos joudutaan erimielisyyksiin, punnitaan sopimuksen laatu. Kun pelkkä kättäpäälle ei riitä, Facta auttaa laatimaan vedenpitävät sopimukset, jossa kaikki tarvittavat asiat on huomioitu.

Factan asiantuntijaryhmä on yksi Pirkanmaan kokeneimmista toimijoista. Factan asiantuntijat ovat hoitaneet vuosikymmenten ajan erilaisia sopimusoikeudellisia asioita. Osaamistamme hyödyntävät niin yhtiöt, julkisyhteisöt kuin yksityishenkilötkin. 

Olemme avustaneet monipuolisesti ja menestyksekkäästi yhtiöitä, julkisyhteisöjä sekä yksityisasiakkaitamme lukuisissa sopimusasioissa. Avustamme asiakkaitamme sopimuksen kaikissa vaiheissa sopimusneuvotteluista sopimuksen päättämiseen liittyviin kysymyksiin ja erimielisyyksiin. 

Yhtiöt ja julkisyhteisöt 

Avustamme yhtiöitä ja julkisyhteisöjä useilla eri toimialoilla kaikissa sopimusasioissa ja autamme minimoimaan liiketoimintaan sisältyviä riskejä esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

Osakas- ja johtajasopimukset
Yhteistyösopimukset
Hankintasopimukset
IT-sopimukset
Lisenssisopimukset
Salassapitosopimukset
Tietosuojaan liittyvät sopimukset
Toimitussopimukset
Työsopimukset
Liiketoimintasopimukset

Yksityishenkilöt 

Hyvin laadittu sopimus takaa onnistuneen lopputuloksen ja ehkäisee erimielisyyksiä. Avustamme asiakkaitamme kaikissa sopimusasioissa, joihin kuuluvat esimerkiksi: 

Avioehtosopimukset
Perinnönjakosopimukset
Ositussopimukset
Avoliittosopimukset
Puolisoiden väliset elatussopimukset
Kuluttajansuoja-asiat
Kiinteistönkauppakirjat
Vuokrasopimukset
Irtaimen kauppaan liittyvät sopimukset

Sopimuksiin liittyvissä asioissa sinua palvelevat

Lisätietoa yrittäjien pykäläviidakosta