Kun työ ja laki kohtaavat

Henkilöstö tekee yrityksen – siksi on tärkeää, että yhteisiä tavoitteita kohti ponnistellaan sovussa ja hyvässä hengessä. Lainmukaisuus kaikissa toimissa, selkeät sopimukset ja vaikeampienkin tilanteiden korrekti ja oikeudenmukainen hoitaminen ylläpitävät luottamusta työnantajan ja henkilöstön välillä.

Facta on palvellut asiakkaitaan menestyksellisesti työhön liittyvissä asioissa jo yli sata vuotta. Työoikeudellinen osaaminen on siirtynyt sukupolvelta toiselle, ja juristimme kouluttautuvat jatkuvasti ollakseen alansa erikoisosaajia. Juristimme myös kouluttavat toimistomme sidosryhmiä työhön liittyvissä asioissa.  

Asiantuntijamme neuvovat päivittäin yhtiö-, julkisyhteisö- ja yksityisasiakkaitamme työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä kuten yhteistoimintaneuvotteluissa, irtisanomismenettelyissä, työsuhderiitojen ratkaisemisessa, yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin liittyvissä työoikeudellisissa asioissa sekä erilaisten sopimuksien laatimisessa.  

Olemme asiakkaidemme johdon ja henkilöstöosaston käytettävissä jokapäiväisissä työsuhdeasioissa ja tarvittaessa työsuhteisiin liittyvien riitojen ratkaisemisessa. Työoikeusjuristeillamme on vankka kokemus työoikeusriidoista ja niiden sovittelusta. Asiakkaamme arvostavat erityisesti neuvojen välitöntä saatavuutta sekä riskien arvioimista liiketoiminnan näkökulmasta. 

Muun muassa näissä asioissa voimme avustaa sinua:

Työsuhteisiin liittyvät koulutukset
Työsopimukset ja niiden päättämiseen liittyvät tilanteet
Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin (liikkeenluovutus) liittyvät työoikeudelliset kysymykset
Kilpailukieltosopimukset
Päättämissopimukset
Toimitusjohtajasopimukset
Työehtosopimusten tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät asiat
Irtisanomis- ja varoitusmenettelyt
Yhteistoimintaneuvottelut ja -menettelyt
Työsuhteen päättämiseen liittyvät riidat
Työsyrjintään liittyvät asiat
Työturvallisuusrikokset ja muut työsuojeluun tai työtapaturmiin liittyvät asiat

Työhön liittyvissä asioissa sinua palvelevat

Lisätietoa yrittäjien pykäläviidakosta