TYÖOIKEUS

Factan yksi keskeisimmistä oikeudenaloista on työoikeus. Asiantuntijamme neuvovat yritys- ja yksityisasiakkaittamme työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä, YT-neuvotteluissa, irtisanomismenettelyissä sekä työsuhderiitojen ratkaisemisessa. Avustamme työsopimusten ja johtajasopimusten laatimisessa sekä niiden päättämistä koskevissa neuvotteluissa.

Olemme asiakkaidemme johdon ja henkilöstöosaston käytettävissä jokapäiväisissä työsuhdeasioissa ja tarvittaessa työsuhteisiin liittyvien riitojen ratkaisemisessa. Työoikeusjuristeillamme on vankka kokemus työoikeusriidoista ja niiden sovittelusta. Asiakkaamme arvostavat erityisesti neuvojen välitöntä saatavuutta sekä riskien arvioimista liiketoiminnan näkökulmasta.

Avustamme asiakkaitamme seuraavissa työoikeusasioissa:

 • työsopimusten laatiminen sekä niiden päättämiseen liittyvät tilanteet
 • irtisanomis- ja varoitusmenettelyt
 • yhteistoimintaneuvottelut ja -menettelyt
 • toimitusjohtajasopimusten laatiminen
 • päättämissopimusten laatiminen
 • työehtosopimusten tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät asiat
 • kilpailukieltosopimukset ja työssäpysymissopimukset
 • yöaikaan ja lomaoikeuksiin liittyvät kysymykset
 • yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin (liikkeenluovutus) liittyvät työoikeudelliset kysymykset
 • työsyrjintä
 • työturvallisuusrikokset ja muut työsuojeluun tai työtapaturmiin liittyvät asiat

Ota yhteyttä: