Jaakko Dunder

Osakas, asianajaja, varatuomari

”Asianajotoiminnassa asiakkaan etu on kaiken toiminnan lähtökohta. Asiakkaat kaipaavat asianajalta neuvoa ja ratkaisuja, miten heitä koskevassa asiassa tulee edetä ja menetellä. Asianajajan ammattitaitoon kuuluu valita näistä asiakkaan edun kannalta paras vaihtoehto.”

Jaakko Dunder avustaa asiakkaitamme erityisesti yritysjuridiikassa ja sopimusoikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa sekä sopimusasiakirjojen laadinnassa ja arvioinnissa. Jaakolla on lisäksi kattava kokemus eri oikeudenalojen riidanratkaisusta tuomioistuimissa ja sovintomenettelyissä sekä perhe- ja perintöoikeudesta. Jaakko hoitaa myös insolvenssioikeudellisia toimeksiantoja toimien konkurssipesien pesänhoitajana ja neuvoen asiakkaitamme muutoinkin maksukyvyttömyyttä koskevissa kysymyksissä.

 

Lisäksi Jaakko vastaa useiden vuosien kokemuksella yritysten tai niihin liittyvien henkilöiden yritysrikosasioiden hoitamisesta ja niihin liittyvien neuvottelujen sekä oikeudenkäyntien hoitamisesta.

 

Jaakko on työskennellyt asianajotehtävissä vuodesta 2008 alkaen.

Lisätietoja

Asianajotehtävissä vuodesta 2008

 

Koulutus

Varatuomari 2011

Oikeustieteen kandidaatti 2008

 

Erityisosaamisalueet

sopimusoikeus

työoikeus

perintö- ja perheoikeus

rikosoikeus

vahingonkorvausoikeus

konkurssit

Jaakko Dunder
Osakas, asianajaja, varatuomari

Matkapuhelin:
0500 312 500

Sähköposti:
jaakko.dunder@asianajofacta.fi