Asianajotoimisto Facta Oy omistaa kaikki oikeudet tähän sivustoon ja sen sisältöön. Aineistoa suojataan tekijänoikeuksin, tavaramerkkioikeuksin ja toiminimioikeuksin sekä muiden yksinoikeuksien ja näitä koskevan lainsäädännön perusteella.

Tällä sivustolla esitettyä aineistoa ja/tai esitettyjä tietoja ei tule tulkita oikeudellisiksi tai ammatillisiksi neuvonannoiksi. Tällä sivustolla olevien tietojen tai aineiston vastaanottaminen ei muodosta asianajajan ja päämiehen välistä asiakassuhdetta.

Asianajotoimisto Facta Oy pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen palveluun, mutta tällä sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on eli ilman mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta esitettyjen tietojen saatavuudesta, kattavuudesta tai oikeellisuudesta taikka näiden tietojen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Linkin tarjoaminen ulkopuoliselle sivustolle ei tarkoita, että Asianajotoimisto Facta Oy suosittelisi tai kehottaisi käyttämään kyseistä sivustoa tai sillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Asianajotoimisto Facta Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä sivustoa harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta.

Asianajotoimisto Facta Oy ei vastaa mistään tämän sivuston ja/tai sillä esitetyn aineiston ja linkkien käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, lukuun ottamatta pakottavan lainsäädännön perusteella määrättyjä vastuita.