Asiakkaidemme sekä muiden tahojen yksityisyyden suojaaminen on meille Asianajotoimisto Facta Oy:ssä (jäljempänä ”Facta”) ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja aina mahdollisimman läpinäkyvästi. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietoja toimistossamme.

MITÄ TARKOITUKSIA VARTEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Osana toimintaamme käsittelemme henkilötietoja erilaisia tarkoituksia varten. Olemme seuraavassa kuvanneet niitä tarpeita, joita toiminnassamme syntyy erilaisten henkilötietojen käsittelylle.

 • Asiakasrekisterimme tietoja käsittelemme asiakassuhteen hoitamista varten.
 • Toimeksiantoihin liittyviä tietoja käsittelemme toimeksiantojen hoitamista varten siten kuin lainsäädäntö meitä velvoittaa.
 • Sidosryhmien eli potentiaalisten asiakkaiden, entisten Factan työntekijöiden, opiskelijoiden sekä asianajoalalla työskentelevien tahojen tietoja käsittelemme mm. seuraavia tarkoituksia varten:
  • kutsujen lähettäminen tapahtumiimme, ja
  • toiminnastamme tiedottaminen ja muu markkinointiviestintä.
 • Verkkosivuillamme kävijöiden tietoja käsittelemme verkkosivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämistä varten.
 • Työnhakijarekisterin tietoja käsittelemme työhönottopäätösten tekemistä varten.
 • Työntekijöidemme tietoja käsittelemme työantajavelvoitteiden hoitamista varten.
 • Toimitilojemme turvallisuuden varmistamme erilaisilla valvontajärjestelmillä, kuten kameravalvonnalla.

KENELLE LUOVUTAMME / SIIRRÄMME TIETOJASI?

Toimintamme lähtökohta on se, että emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille. Mikäli lainsäädäntö tai jokin meihin kohdistuva viranomaismääräys edellyttää tietojen luovuttamista, tutkimme pyynnön tapauskohtaisesti arvioidaksemme tietojen luovutuksen lainmukaisuuden. Tietyissä tilanteissa saatamme luovuttaa tietojasi myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, jos olemme kanssasi erikseen niin sopineet.

Olemme myös tehneet sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua saattavat käsitellä henkilötietojasi puolestamme. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja näin olemme varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn kyseisissä tilanteissa.

KÄSITELLÄÄNKÖ TIETOJA KOLMANSISSA MAISSA?

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Osa Factan käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi kuitenkin toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

MITEN SUOJAAMME TIETOJASI?

Luottamuksellisuus on erittäin tärkeä osa toimintaamme. Meillä on käytössä erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja, joilla pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden tason.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön ja Asianajajaliiton määräyksien ja ohjeistuksien edellyttämällä tavalla. Säilytysajat vaihtelevat eri käsittelykokonaisuuksien välillä.

SINUN OIKEUTESI

Vastustusoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa sinuun kohdistuvia käsittelytoimia tilanteessa, jossa käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella. Nämä tilanteet voivat liittyä esimerkiksi uutiskirjeen tai kutsun lähettämiseen tilaisuuksiimme.

Voit esittää vastustamista koskevan vaatimuksesi meille ottamalla yhteyttä toimisto@asianajofacta.fi. Sinun tulee yksilöidä se tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä.

Suoramarkkinointi

Voit antaa meille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet. Voimme evätä tämän pyynnön laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskeva virheellinen tieto. Lisäksi voit pyytää meitä poistamaan jonkin sinua koskevan tiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin olet itse toimittanut meille tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että emme ole noudattaneet toimintaamme soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen tietosuojakäytäntöihimme tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä toimisto(a)asianajofacta.fi.

EVÄSTEET

Sivustovierailijan tietokoneelle voidaan tallentaa evästeitä (“cookies”). Käytämme Google Analytics – ja Google Tag Manager -palvelua verkkosivustomme käytön analysointiin ja seurantaan. Keräämme tietoa evästeiden avulla, mutta tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäistä käyttäjää voitaisiin tunnistaa tai seurata.

Analytiikkaevästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät ja mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmäsi.

Evästetietojen avulla verkkosivujen kävijämääriä ja käyttäytymistä verkkopalvelun sisällä voidaan seurata Factan ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Käytämme lisäksi verkkosivuilla tapahtuvan asiakaspalvelun tuottamisen kannalta oleellisia evästeitä.

Hyväksymällä kaikki evästeet hyväksyt sen, että analytiikan tai asiakaspalvelun kannalta oleellisten evästeiden lisäksi Factan tai sen yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainontaan tai sosiaaliseen median liittyviä evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen esimerkiksi muilla verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää muiden kuin analytiikka- ja asiakaspalvelun kannalta oleellisten evästeiden käyttö painamalla evästeilmoituksen Hylkää-painiketta. Evästeet kieltäessään kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Lisätietoja evästeistä saat sivuston evästeilmoituksesta, jonka voit avata sivuston vasemman alalaidan painikkeesta.