Pertti Dunder

Osakas, asianajaja, varatuomari

“Riita-asioissa on tärkeintä selvittää mahdollisimman tarkoin, mistä asiassa on kyse ja mitkä ovat päämiehen oikeudet, ja jos sovintoneuvottelut eivät tuota tulosta, hankkia oikeudenkäyntiä varten kaikki päämiehen eduksi oleva näyttö.
Perunkirjoituksen, perinnönjaon ja muiden kuolinpesiin liittyvien toimeksiantojen ammattitaitoinen hoitaminen on oikeaan lopputulokseen pääsemisen, perillisten vastuun ja myös hyvien henkilösuhteiden kannalta olennaista.”

Pertti Dunder on erikoistunut kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin sekä muihin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä koskeviin toimeksiantoihin. Tämän lisäksi Pertti hoitaa laajasti myös muita riita-asioita. Asianajajauransa alusta, vuodesta 1982, lähtien Pertti on vastannut oikeuden määräämänä pesänjakajana ja -selvittäjänä lukuisista pesänselvityksistä, perinnänjaoista ja osituksista.

 

Asiakkaamme arvostavat varsinkin Pertin suoraviivaista ja käytännönläheistä toimintatapaa, vankkumatonta päämiehen edun tavoittelua sekä vuosien mukanaan tuomaa vahvaa kokemusta taitavana neuvottelijana ja asiantuntijana. Hyvin usein lopputuloksena onkin osapuolten hyväksymä sopimus oikeudenkäynnin tai pitkittyneen pesänselvityksen ja perinnönjaon vaihtoehtona.

Lisätietoja

Asianajotehtävissä vuodesta 1982

 

Koulutus

Oikeustieteen kandidaatti 1982

Varatuomari 1984

 

Erityisosaamisalueet

asunto- ja kiinteistökaupan virheet

asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt

pesänselvitykset ja perinnönjaot sekä ositukset

vahingonkorvausoikeus

sopimusoikeus

vakuutusoikeus

 

Luottamustoimet

Asianajajaliiton Hämeen osaston hallitus 1994 – 2015

Asianajaliiton valtuuskunta 2005 – 2010

Kiinteistö Oy Voima, hallituksen jäsen 1997 – 2015, puheenjohtaja 2015 –

Kiinteistö Oy Commerce, hallituksen jäsen 1993 – 2017

Kiinteistö Oy Tesoman Liikekeskus, hallituksen jäsen 1997 –

Asunto Oy Lentävänkukkula, isännöitsijä 1982 – 1998

Pertti Dunder
Osakas, asianajaja, varatuomari

Matkapuhelin:
0500 730 731

Sähköposti:
pertti.dunder@asianajofacta.fi