Tämän vuoden alussa tuli voimaan työsopimuslain muutos koskien työntekijän ja työnantajan välisiä kilpailukieltosopimuksia sekä työsopimukseen sisältyviä kilpailunrajoituslausekkeita. Kilpailukieltosopimuksella työnantaja voi erityisen painavasta syystä rajoittaa työntekijän oikeutta siirtyä kilpailijan palvelukseen tai harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa elinkeinonharjoittajana enintään yhden vuoden ajan työsuhteen päättymisestä. Kilpailukielto on voimassa tilanteessa, jossa työsuhde päättyy työntekijän aloitteesta.

Lakimuutoksen myötä työnantajan on työsuhteen päätyttyä maksettava työntekijälle, jota kilpailukieltosopimus tai työsopimukseen sisältyvä kilpailukieltolauseke rajoittaa, kilpailukiellon keston (”rajoitusaika”) perusteella laskettavaa korvausta seuraavasti.

  1. Jos kilpailukiellon pituus on enintään 6 kuukautta, työntekijälle maksettava korvaus on vähintään 40 % työntekijän palkasta rajoitusajalta.
  2. Jos kilpailukiellon pituus on enemmän kuin 6 kuukautta (ja maksimissaan 1 yhden vuoden), työntekijälle maksettava korvaus on vähintään 60 % työntekijän palkasta rajoitusajalta.

Esimerkki:

Työntekijän kiinteä kuukausipalkka on 3 200 euroa ja hänen kilpailukieltonsa pituudeksi sovittu kuusi kuukautta. Irtisanoutuneelle työntekijälle maksettava korvauksen määrä on tällöin 7 680 euroa.

Korvaus ei ole palkkaa, mutta se tulee maksaa työntekijälle työsuhteen päättymisen jälkeen työsuhteessa noudatettujen palkanmaksukausien mukaisesti.

Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus, mutta tällöin työnantajan on noudatettava irtisanomisaikaa, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa kilpailukiellon kestosta ja ainakin 2 kuukautta. Jos kilpailukiellon pituudeksi on sovittu esimerkiksi yksi vuosi, kilpailukiellon irtisanomisaika on tällöin 4 kuukautta. Huomionarvoista on myös se, että työnantajalla ei ole oikeutta kilpailukieltosopimuksen irtisanomiseen enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt sopimuksen.

Lain siirtymäsäännöksen mukaan työnantajalla on vuoden 2022 loppuun asti oikeus irtisanoa ilman irtisanomisaikaa sellaiset kilpailukieltosopimukset, joista on sovittu ennen lain voimaantuloa eli 31.12.2021 mennessä. Ensi vuoden alusta lukien uutta lakia sovelletaan myös ennen 2022 sovittuihin kilpailukieltosopimuksiin.

Suosittelemme, että yrityksissä käydään läpi nykyisten työntekijöiden kanssa solmitut kilpailukieltosopimukset sekä työsopimusten kilpailukieltolausekkeet niiden tarpeellisuuden arvioimiseksi. Jos kilpailukiellolla suojattu intressi tai kiellosta saatavilla oleva hyöty on vain vähäinen, kilpailukieltosopimus tai työsopimuksen kilpailukieltolauseke kannattaa todennäköisesti irtisanoa tämän vuoden loppuun mennessä. Samalla voi ottaa pohdittavaksi sen, haluaako työnantaja pyrkiä suojaamaan intressejään (aiempaa laajemmilla) salassapitolausekkeilla ja/tai erilaisilla rekrytointi- ja houkuttelukieltolausekkeilla.