Hovioikeus antoi 12.2.2021 ratkaisunsa Vantaan seurakuntayhtymän ja seitsemän asunto-osakeyhtiön välisiä määräaikaisia tontin maanvuokrasopimuksia koskevissa riita-asioissa. Riidoissa oli kyse 1960-luvulla solmittujen maanvuokrasopimusten tulkinnasta ja kohtuullisuudesta.

Sopimusten mukaan, mikäli asunto-osakeyhtiöt eivät hyväksyisi seurakuntayhtymän tarjoamia uusia vuokraehtoja, ne olisivat vuokrakauden päättyessä velvollisia purkamaan tonteille rakentamansa ja kunnossapitämänsä rakennukset tai tarjoamaan niitä seurakuntayhtymälle lunastettavaksi yhtymän määrittämin hinnoin.

Asunto-osakeyhtiöt vaativat sopimusten tulkitsemista muun muassa siten, että vuokrakauden päättyessä seurakuntayhtymän tarjoamien uusien vuokraehtojen tulisi olla tietyllä tavoin määriteltyjä eikä seurakuntayhtymän yksipuolisesti määrättävissä. Asunto-osakeyhtiöiden mukaan uudella sopimuskaudella vuokran tuli olla kohtuullinen ja käypä verrattuna lähialueiden vuokratasoon. Käräjäoikeus hylkäsi yhtiöiden vaatimukset kokonaisuudessaan.

Hovioikeus tulkitsi sopimusehtoja niiden sanamuodon mukaisesti ja hylkäsi asunto-osakeyhtiöiden vaatiman tulkintatavan. Hovioikeus kuitenkin katsoi, että alkuperäiset sopimukset olivat osin kohtuuttomia ja sovitteli niiden ehtoja poistamalla sopimuksista asunto-osakeyhtiön velvollisuuden rakennusten purkamiseen sopimusten päättymistilanteessa. Hovioikeus määräsi lisäksi, että seurakuntayhtymän maksaman lunastushinnan on vastattava rakennusten käypää arvoa. Hovioikeus myös alensi asunto-osakeyhtiöiden velvollisuutta maksaa seurakuntayhtymän oikeudenkäyntikuluja. Muilta osin käräjäoikeuden ratkaisuja ei muutettu. Tuomio on vailla lainvoimaa.