Moni tietääkin jo, että jatkossa kaikista kilpailua rajoittavista ehdoista tulisi maksaa työntekijälle korvaus. Kyseisessä muutoksessa säädettäisiin myös siitä, milloin korvaus olisi maksettava.

Kaikkien sopimusten osalta asiantila on niin, että silloin kun homma toimii, ei sopimusta ole tarpeen silmäillä sopimuksen voimassaoloaikana. Näin ollen työnantaja kyllä muistaa työsopimusta laatiessaan, että kilpailukiellon ajalta tulee maksaa työntekijälle korvaus, jonka määrä on esimerkiksi 40 % normaalista palkasta.

Erityinen huomionarvioinen asia on kuitenkin se, miten tulisi toimia tilanteessa, jossa tarvetta kilpai-lukieltosopimukselle ei enää syystä taikka toisesta ole. Työnantajan on jatkossa syytä olla hereillä työsopimussuhteen kestäessä ja irtisanoa työsopimuksen kilpailukieltoa koskeva ehto.

Mikäli työntekijä irtisanoutuu, on työnantajan maksettava korvaus kilpailukieltoehdosta, vaikka työnantaja ei haluaisikaan vedota ko. ehtoon. Valppaana oleva työnantaja huomioi työsuhteen aikana muuttuneet olosuhteet tai kilpailukiellon tarpeen muuttumisen ja voi tällä menettelyllä säästää jopa yli seitsemän kuukauden palkkaa vastaavan rahasumman.

Kolme muistisääntöä työnantajalle:

  1. Mieti, onko kilpailukielto tarpeen työsopimussuhteessa.
  2. Sovi kilpailukieltoehdon kestosta, kilpailukieltoajalta maksettavasta korvauksesta sekä kilpailevan toiminnan määritelmästä.
  3. Irtisano kilpailukielto, kun tarve kiellolle lakkaa olemasta.