Toukokuun alusta alkaen konkurssilaissa on ollut voimassa väliaikainen muutos, jonka mukaan yhtiötä ei voida asettaa konkurssiin konkurssiuhkaisen maksukehotuksen perusteella. Väliaikainen muutos on muotoiltu siten, että korona-aikana yhtiö on voitu asettaa konkurssiin vain sen omasta hakemuksesta tai ennen maaliskuuta erääntyneestä velasta. Väliaikaisen muutoksen tarkoituksena on ollut estää yritysten ajautuminen konkurssiin pelkän koronan vaikutuksesta.

Konkurssilain muutos onkin vähentänyt konkurssien määrää ja suurin osa korona-aikana asetetuista konkursseista on tullut vireille velallisyhtiön omasta hakemuksesta.

Väliaikainen muutos on osaltaan saanut kiitosta sen toimiessa vastapainona monille korona-ajan rajoituksille ja muutenkin vaikealle taloustilanteelle. Toisaalta muutos on saanut osakseen myös kritiikkiä siitä, että se yhdessä valtionavustusten kanssa keinotekoisesti teko hengittää myös sellaisia yrityksiä, joiden toimintaedellytykset ovat jo ennen kevättä olleet vaakalaudalla.

Kyseinen konkurssilain väliaikainen muutos on säädetty olemaan voimassa vain 1.5.-31.10.2020 välisen ajan, mutta koronatilanne on jälleen menossa huonompaan suuntaan. Hallitus onkin 15. lokakuuta antanut esityksen, jolla väliaikaista muutosta on tarkoitus jatkaa saman sisältöisenä tammikuun 2021 loppuun saakka. Esitystään hallitus on perustellut koronan toisella aallolla ja elinkelpoisen yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamisella. Eduskunnan täysistunnon käsittelyyn esitys on tulossa 23.10.

Nähtäväksi jää onnistutaanko muutoksella tehokkaasti pelastamaan yksin koronan vaikutuksesta maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä, ja mikäli koronatilanne jatkuu vielä pitkään, kuinka pitkään väliaikaista muutosta pyritään jatkamaan.

Kirjoittaja, oikeustieteiden maisteri Olli Teivaala työskentelee Factalla juristina. Hän on erikoistunut muun muassa konkurssimenettelyihin, joissa hän avustaa toimistomme kokeneita pesänhoitajia.