Korkein oikeus on antanut uuden ratkaisun asiassa, jossa sähkölämmitteisen omakotitalon vuokrannut vuokralainen oli laiminlyönyt vuokrasopimuksen mukaisen velvoitteensa huolehtia omakotitalon sähköistä. Vuokralainen oli jättänyt sähkölaskut maksamatta sillä seurauksella, että talosta oli katkaistu sähköt. Vuokralainen oli myös jättänyt talon talvella tyhjilleen ilmoittamatta tästä vuokranantajalle. Sähköjen katkaisun seurauksena talon putket ja vesikalusteet olivat jäätyneet ja rikkoutuneet aiheuttaen talolle vesivahingon.

Korkein oikeus katsoi, että vuokralaisen velvollisuutena olisi ollut estää vahingon syntyminen ja piti vuokralaisen menettelyä tahallisena. Vuokralainen tuomittiin asiassa vahingontekorikoksesta.

Perusteluissaan korkein oikeus katsoi, että vahingoittamisella ei tarkoiteta yksin aktiivista vahingoittamista vaan vahingoittaminen voi aiheutua myös tekijän laiminlyönnistä, eli passiivisuudesta. Edellytyksenä laiminlyönnin rangaistavuudelle on kuitenkin se, että tekijällä on oikeudellinen velvollisuus estää vahingon syntyminen.

Korkein oikeus totesi, että vuokralainen ei ollut lain edellyttämällä tavalla hoitanut huoneistoa huolellisesti. Lisäksi merkitystä annettiin muun muassa sille, että vuokralaisella oli vuokrasopimuksen perusteella velvollisuus huolehtia omakotitalon sähköistä suoraan energialaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

Asiaa on käsitelty tuomioistuimissa rikosprosessina ja vuokralainen on tuomittu syylliseksi vahingontekorikokseen. Vaihtoehtoisesti asiaa olisi voitu käsitellä myös riita-asiana, jossa olisi käsitelty yksin vuokralaisen vahingonkorvausvelvollisuutta. Tällöin asia olisi todennäköisesti ratkennut lopullisesti jo ennen korkeinta oikeutta, sillä korkeimmassa oikeudessa käsittely on koskenut juuri sitä, voidaanko kerrottua menettelyä pitää vahingontekorikoksena.

Tästä linkistä pääset lukemaan korkeimman oikeuden ratkaisun kokonaisuudessaan.