Maakuntauudistuksesta on tulossa suurempi uudistus kuin moni ymmärtää. Maakuntia tulee Manner-Suomeen 18. Maakunnat on tarkoitus perustaa 1.7.2017.

Maakuntauudistus edellyttää lukuisia lakimuutoksia, joiden valmisteluaikataulu on välillä hyvinkin kireä. Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Pelkästään tähän hallituksen esitykseen sisältyy yli 225 lakiehdotusta.

Maakunnille siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. ELY-keskukset, TE-toimistot ja maakuntien liitot lakkaavat 1.1.2019 lukien.

Uudistuksen yhteydessä perustetaan myös uusi valtakunnallisen toimivallan omaava Valtion lupa- ja valvontavirasto, jolle kootaan valtiolle kuuluvia lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä maakuntauudistuksen yhteydessä lakkautettavilta aluehallintovirastoilta, ELY-keskuksilta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira). Uuden viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Maakuntauudistuksella on ylevät ja hyvät tavoitteet. Sen tarkoituksena on mm. sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä luoda tarkoituksenmukainen työnjako valtion, maakuntien ja kuntien välille. Tärkeät palvelut on tarkoitus turvata ja sujuvoittaa asiointia. Digitalisaation ja toimintatapauudistusten onnistuminen ovat keskeisiä – ja jopa välttämättömiä – edellytyksiä tavoitteiden saavuttamiseksi. Muutosten toteutuminen jokapäiväisessä työssä vie kuitenkin oman aikansa ja sääntelyn nopea valmisteluaikataulu saattaa jättää tilanteita, joita lainvalmistelijat eivät ole ottaneet huomioon.

Kunnat, maakunnat ja valtion viranomaiset sekä näiden palveluja tarvitsevat asiakkaat saattavat joutua muutoksessa uusien haasteiden, kysymysten ja tulkintojen eteen. Asianajajaliiton lausunnoissa pyritään mm. valvomaan oikeusturvan toteutumista, mutta muutokset saattavat myös luoda tilanteita, joissa kannattaa kääntyä osaavan lakimiehen puoleen.