Valtion palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia, joiden peruste ja määrä on saatu selvitettyä.

Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki sellaiset työsuhteesta johtuvat saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen maksamaan työntekijälle pääsääntöisesti enintään 15 200 euroon saakka samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella. Palkkaturvana maksettavista saatavista toimitetaan ennakonpidätys sekä vähennetään työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä.

Maksimisumma ja määräajat kannattaa pitää mielessä, koska käytännössä työntekijät usein odottavat pidempään ennen kuin lähtevät vaatimaan työsuhteesta johtuvia saataviaan työnantajalta.

Palkkaturvaa maksetaan työsuhteisille työntekijöille. Lisäksi palkkaturvan saamisen edellytyksenä on työnantajan maksukyvyttömyys. Palkkaturvan hakijan ei tarvitse esittää selvitystä työnantajan maksukyvyttömyydestä, vaan sen tutkii palkkaturvaviranomainen.

Palkkaturvana voidaan maksaa vain selviä ja riidattomia saatavia. Jos työnantaja riitauttaa palkkaturvana haetun saatavan eikä sen oikeellisuutta pystytä palkkaturvamenettelyssä selvittämään, saatavaa ei voida palkkaturvana maksaa ennen kuin sen määrä ja peruste on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla. Oikeudenkäynnin jälkeen työntekijän on tehtävä uusi palkkaturvahakemus kolmen kuukauden kuluessa tuomion lainvoimaiseksi tulosta.

Uudenmaan ELY-keskus käsittelee palkkaturva-asiat. Nyt odotettavissa oleva hakemuksen käsittelyaika on noin 8 kk kun se vielä muutama vuosi sitten, kun jokainen ELY-keskus käsitteli palkkaturvahakemukset itsenäisesti, oli tavoiteajaltaan Pirkanmaalla noin 4 kk ja käytännössä pisimmillään noin 6 kk. Hakemusten käsittelyaika vaihtelee tapauskohtaisesti. ELY-keskus lähettää palkkaturvahakemuksen tiedoksi työnantajalle ja pyytää tältä lausuntoa palkkaturvahakemuksesta.

Konkurssipesä voi saada ns. nopeutetun palkkaturvakäsittelyn. Menettelyllä pyritään siihen, että työntekijöille pystyttäisiin maksamaan lopputili kahden viikon irtisanomisajan päättymiseen mennessä.

Palkkaturva maksetaan työntekijän pankkitilille viikon kuluessa päätöksen antamisesta, mikä on palkkaturvan ehdoton etu normaaliin ulosottoon verrattuna. Palkkaturvana maksettu saatava peritään työnantajalta tai tämän konkurssipesältä korkoineen takaisin valtiolle.

Työntekijä voi itse jättää hakemuksen postitse Internetistä saatavalla lomakkeella Uudenmaan ELY-keskukseen tai sähköpostitse osoitteeseen palkkaturva.uusimaa@ely-keskus.fi. Myös asianajotoimisto Facta Oy voi tehdä palkkaturvahakemuksia työoikeudellisten toimeksiantojen yhteydessä.