Kirjoituksen tarkoituksena on madaltaa ostokynnystä asianajopalveluihin ja oikaista yleisimpiä harhakäsityksiä asianajopalveluihin liittyen. Palveluntarjoajan valitseminen voi olla hankalaa, koska valinnanvaraa on paljon ja vertailu ei ole helppoa.

Mitä eroa on lakimiehellä ja asianajajalla? Miksi valita asianajaja?

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja ja niitä voivat käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon hyväksytyt, asianajajan kelpoisuusvaatimukset täyttävät jäsenet. Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä, mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia. Asianajajaksi voi tulla vain kokenut lakimies. Asianajajaliitto valvoo, että sen jäsenistö noudattaa Hyvää asianajatapaa, mikä on eräs merkki laadukkaiden oikeudellisten palveluiden tarjoajasta. Asianajotoimintaa Suomessa sääntelee laki asianajajista. Monet asianajajat ovat myös varatuomareita, eli tuomioistuinharjoittelun suorittaneita, mutta kaikki varatuomarit eivät ole pätevöityneet asianajajiksi.

Lakitoimiston voi perustaa periaatteessa kuka tahansa ja lakiasiaintoimiston nimissä voidaan harjoittaa muutakin liiketoimintaa. Puolestaan henkilöä, joka ei ole asianajaja, mutta käyttää itsestään asianajajan ammattinimitystä tai toimistostaan nimitystä asianajotoimisto, rangaistaan lain mukaan sakolla.

Miten valita asianajotoimisto tai asianajaja?

Kannattaa kiinnittää huomiota asianajajan ja toimiston profiiliin. Tietoyhteiskunnassa tietoa lakimiesten ja eri toimistojen osaamisalueista on helppo saada. Jos sinulla ei ole tiedossasi tiettyä lakimiestä, on hyvä ohje soittaa valitsemasi asianajotoimiston yleiseen numeroon ja tiedustella, kuka toimiston lakimiehistä on hoitanut sellaisia toimeksiantoja, jollaisesta omassa jutussasi on kyse.

Ota riittävän ajoissa yhteyttä lakimieheen

Asianajopalveluiden ostaminen on monelle ainutkertainen kokemus, joka voi mietityttää ja herättää kysymyksiä. Useat mieltävät asianajajan palvelut viimeisenä oljenkortena, kun mitään muuta ei ole enää tehtävissä. Ensin yritetään omin avuin selvitä ja säästää asianajokuluissa. Asianajajaan otetaan usein yhteyttä vähän liian myöhään.

Yleensä asianajopalvelut tulevat sitä halvemmiksi, mitä aikaisemmin asiantuntijan puoleen käännytään. Koitan valaista asiaa esimerkillä. Hoidan paljon työsuhteen päättämiseen liittyviä riitoja. Harmittavan usein koko riita olisi voitu välttää, jos työsopimuksen päättävä osapuoli olisi ottanut yhteyttä ennen irtisanomista eikä vasta sitten, kun sopijakumppani riitauttaa irtisanomisen. Ennen irtisanomista ongelma olisi voitu hoitaa tunnin konsultoinnilla, mutta jälkikäteen riidanratkaisuun täytyy varata kymmeniä tunteja. Parhaan hyödyn otat siis ottamalla ajoissa yhteyttä asiantuntijaan.

Paljonko asianajopalvelut maksavat?

Asianajopalvelun hinta määräytyy yleensä asian laadun ja laajuuden perusteella. Normaali veloitusperuste on ajankäyttöön perustuva palkkiolaskutus. Tuntihinta puolestaan riippuu siitä, millaisesta toimeksiannosta on kysymys. Toisaalta asianajajan erityisosaaminen voi vaikuttaa noudatettavaan tuntihintaan. Parhaan käsityksen ostettavan palvelun hinnasta ja hinnan määräytymisestä saat kysymällä ja sopimalla noudatettavasta palkkiohinnoittelusta. Asiat ovat aina yksilöllisiä, joten ns. apteekin hinnan antaminen on hankalaa.

Muista, että voit aina kysyä toimeksiantosi hoitamisessa toteutunutta ajankäyttöä ja kertynyttä palkkioveloitusta. Kannattaa myös sopia itselle sopiva laskutusväli, jotta pysyt selvillä palkkiokertymästä.

Mitä oikeusturvavakuutus kattaa?

 Oikeusturvavakuutus on hyvä tapa varautua asianajokuluihin. Kannattaa kuitenkin selvittää, mitä vakuutus kattaa ja mitä ei kata. Teemme vakuutusyhtiölle korvaushakemukset puolestasi ja autamme vakuutusehtojesi tulkinnassa. Monelle tulee yllätyksenä, että esimerkiksi kotivakuutuksissa oleva oikeusturvavakuutus ei yleensä kata työhön tai parisuhteeseen liittyviä riitoja. Toisaalta vakuutusmäärä esimerkiksi kiinteistökauppaan liittyvissä riidoissa on usein vaatimaton toteutuviin kuluihin nähden. Monesti yllätyksenä tulee asiakkaalle, että vakuutusyhtiö maksaa korvauksen vasta asian ratkettua joko tuomioon tai sovintoon. Tämä voi kestää vuosia. Asiakas vastaa kuitenkin asianajotoimiston laskusta sovittua laskutusväliä noudattaen.

Voinko vaihtaa asianajajaa, jos olen tyytymätön saamaani palveluun?

Ollessasi tyytymätön asianajajaasi on sinulla aina oikeus päättää toimeksianto heti ja syytä ilmoittamatta. Hyvä yhteistyö edellyttää, että asiakkaan ja asianajajan välinen luottamus on kunnossa. Jos luottamuksesi asianajajaasi on mennyt, on järkevää harkita toimeksiannon päättämistä. Parhaan lopputuloksen saavuttamista edistää molemminpuolinen ehdoton luottamus. Vaihtoehtoina on vaihtaa saman toimiston sisällä toiseen asiantuntijaan tai kokonaan toiseen toimistoon. Sinä päätät.

Mitä teen, jos olen tyytymätön lakimieheni laskuun?

Asianajopalvelujen ostamisesta aiheutuneet laskut on tarkistettava samalla tavalla kuin muidenkin palvelujen ostamisesta aiheutuneet laskut. Jos lasku on epäselvä tai mielestäsi joltain osin perusteeton, on syytä ottaa yhteyttä asiaasi hoitaneeseen lakimieheen tai toimiston laskutusyhteyshenkilöön. Useimmat epäselvyydet selviävät kysymällä. Aiheetonta laskua ei tarvitse maksaa, vaan perusteettomasta veloituksesta teet reklamaation, kuten minkä tahansa muunkin palvelun ostossa tekisit. Sinulla on myös oikeus saattaa asianajajan laskua koskeva palkkioerimielisyys Asianajajaliiton valvontalautakunnan ratkaistavaksi. Valvontalautakunta antaa palkkiosuosituksen, jota useimmat toimistot noudattavat. Valvontalautakunta ei käsittele muiden lakimiesten kuin asianajajien palkkioita koskevia erimielisyyksiä.

Miten valmistaudun tapaamiseen?

Kysy neuvotteluaikaa sopiessasi, kuinka neuvotteluun kannattaa valmistautua ja mitä asiakirjoja on hyvä olla mukana. Yleispäteviä ohjeita on hankala antaa, mutta askarruttavaa asiaa koskevat asiakirjat kannattaa ainakin koota kasaan ja ottaa mukaan neuvonpitoon. Toisinaan asiakirjat ovat kuitenkin järkevää lähettää asiantuntijallesi jo etukäteen tutustumista varten. Muista kuitenkin, että asiakirjojen tutkiminen on välttämätön toimenpide toimeksiannon hoitamiseksi. Se on siis yleensä laskutettavaa työtä, jota tekemättä ei asiaasi voi huolellisesti hoitaa. Voit kuitenkin kysyä etukäteen arviota siitä, paljonko alustava selvitys maksaa. Voit myös sopia alustavan selvityksen osalta kiinteän hinnan, jolloin tiedät tarkalleen tilattavan palvelun hinnan.

Aina papereiden toimittaminen asiantuntijallesi etukäteen ei ole perusteltua. Voi olla, että suullisessa keskustelussa saadaan rajoitettua oleellisen asiakirja-aineiston määrää, jolloin et maksa asiaan kuulumattomien asiakirjojen tutkimisesta asiantuntijallesi.

Palvelujen ostaminen on lopulta verrattain helppoa, kun muistat tärkeimmän neuvon: kysy rohkeasti asiantuntijaltasi apua ja hinta-arviota. Hyvät neuvot eivät ole kalliita; huonot neuvot ne vasta kalliita ovatkin.