Asianajotoimisto Facta Oy:n uusi hallitus aloitti toimintansa 19.5.2020. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin kokenut hallitusosaaja KTM, HHJ PJ Sari Vaajanen-Ärrälä. Hyvin harvalla asianajotoimistolla on hallituksessa muita kuin asianajajia, joten Vaajanen-Ärrälän valinta Factan hallitukseen uudistaa osaltaan koko alaa ja sen pitkiä perinteitä. 

– Halusimme hallitukseemme ulkopuolista osaamista ja näkemystä. Tavoitteemme on saada asiakkaidemme ääni entistä paremmin kuuluviin niin organisaatiossamme kuin palveluissamme. Tiedossamme ei ole toista toimistoa, jonka hallitukseen kuuluu muita kuin asianajajajäseniä, joten toimimme edelläkävijöinä asianajoalan murroksessa. Haimme hallitukseen kokenutta hallitusammattilaista, jolla olisi osaamista erityisesti asiakasymmärryksestä ja palvelumyynnistä. Vaajanen-Ärrälällä on vahva ammattitaito kehittää sekä kyky rohkeasti uudistaa toimintaamme, kertoo Asianajotoimisto Factan hallituksen puheenjohtaja Leo Lagerstam.

Vaajanen-Ärrälällä vahva tausta muutosten tekijänä

Vaajanen-Ärrälä on kokenut yrittäjä ja hallitusammattilainen, joka toimii täysipäiväisesti hallitustyön parissa eri toimialoilla niin puheenjohtajana kuin jäsenenä. Factassa hän tulee kehittämään yhtiön toimintaa ja visioimaan yhtiön tulevaisuuttayhdessä muun johdon kanssa. 

– Tavoitteeni on tukea Factaa yhtiön operatiivisen toiminnan ja hallitustyön kehityksessä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti – hallitustyön vaikuttavuus mitataan vuosissa. Toimialan ulkopuolisena pystyn tuomaan hallitukseen uutta näkökulmaa, ja yksi tärkeä tehtäväni onkin asiakaslähtöisen ajattelun lisääminen Factassa. Kymmenen vuoden kokemukseni ammattimaisesta ja aktiivisesta hallitustyöstä on antanut minulle vahvaa näkemystä sekä parhaita käytäntöjä eri toimialoilta, kertoo Sari Vaajanen-Ärrälä

– Asianajajan tärkein tehtävä on ajaa päämiehen etua. Haluamme kehittää asiakaspalveluamme ja tunnistaa asiakkaidemme tarpeet entistä paremmin. Näin voimme tarjota kokonaisvaltaista ja ennakoivaa palvelua päämiehen eduksi. Kilpailu asiakkuuksista on kovaa, ja myös asianajotoimistojen tulee pystyä kehittämään omaa toimintaansa. Tulemme keskittymään jatkossakin yritysasiakkuuksiin, joka on meille tärkein asiakasryhmä. Olemme viime aikoina rekrytoineet uusia tekijöitä vahvistamaan osaamistamme samalla, kun valmistaudumme yhtiön sukupolvenvaihdoksen läpiviemiseen, kertoo Factan toimitusjohtaja Mika Miesmäki.

Asianajotoimisto Factan hallitus 19.5.2020 alkaen: puheenjohtajana Leo Lagerstam, jäsenet: Jaakko Dunder, Jouko Juntunen ja Sari Vaajanen-Ärrälä.

– Factan edelliseen hallitukseen kuuluivat kaikki yhtiön osakkaat. Nyt jäsenmäärää supistettiin, jotta hallituksesta tulisi tehokkaampi ja ketterämpi. Halusimme luoda puitteet kehittää Factan asianajoliiketoimintaa uudella rakenteella, kertoo edellisen hallituksen puheenjohtaja Ilkka Syrjänen.

Asianajotoimistojen hallitus tulee alan sääntöjen mukaan muodostaa Asianajoliittoon kuuluvista asianajajista. Hakemalla liitosta poikkeuslupaa toimistojen on kuitenkin mahdollista kutsua hallitukseen myös liiton ja alan ulkopuolisia osaajia. Poikkeuslupa voidaan liiton harkinnan mukaan myöntää hallituksen jäsenelle. Hallituksen varsinaisista jäsenistä vähintään kaksi kolmasosaa sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava asianajajia.

Kuvassa uusi hallitus sekä toimitusjohtaja Mika Miesmäki, vasemmalta oikealle: Leo Lagerstam, Sari Vaajanen-Ärrälä, Jaakko Dunder ja Mika Miesmäki. Kuvasta puuttuu hallituksen jäsen Jouko Juntunen.