Urakkasopimuksiin lisää oikeudellista turvaa

Rakennusalalla kohdataan monenlaisia haasteita, ja yksi niistä liittyy urakkariitoihin. Urakkasopimuksissa on mukana useita osapuolia, joten selkeät sopimukset ovat avain onnistuneeseen yhteistyöhön. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) julkaisemat ja kuluttaja-asiamiehen vahvistamat yleiset kuluttajasopimusehdot rakennusalalla tuovat mukanaan parannuksen alalla toimivien yritysten oikeudelliseen turvaan. Kuluttaja-asiamies suosittelee kirjallisten sopimusten käyttämistä kaiken kokoisissa rakennusprojekteissa.

Mikä on uudistuksen tarkoitus?

Kuluttajasopimusehtojen uudistamisen tavoitteena on parantaa kuluttajien oikeusturvaa ja samalla tehdä yritysten velvoitteista selkeämpiä, mikä vähentää urakkariitojen riskiä. Rakennusalalla toimivien yritysten lisäksi päivityksen tarkoituksena on edistää reilua, kustannustehokasta ja läpinäkyvää liiketoimintaa yleisesti. Uudet ehdot auttavat ehkäisemään epärehellisiä käytäntöjä ja suojelemaan kuluttajien oikeuksia.

Sopimusehdot tiivistetysti

RYS-9 ja REYS-8 perustuvat kuluttajansuojalain 8. ja 9. luvun sääntöihin. Päivitettyjä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin rakennushankkeisiin, mutta ne jakautuvat kahteen pääluokkaan:

RYS-9-ehdot eli Rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot. Nämä koskevat urakoita, joiden arvo ylittää kokonaishinnaltaan 10 000 euroa. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin rakennushankkeisiin, jotka koskevat kiinteän rakennelman rakentamista tai korjausrakentamista sekä tällaiseen hankkeeseen liittyvää osaurakkaa. Tällaisia ovat esimerkiksi lvi-, maalaus-, sähköasennus-, katto- tai vedeneristystyöt. Myös asuinhuoneistojen peruskorjaus kuuluu ehtojen piiriin.

REYS-8-ehdot eli Rakennusalan erikoistöitä koskevat kuluttajasopimusehdot. Näitä sovelletaan alle 10 000 euron arvoisiin erityisiin urakkasopimuksiin, kuten pienempiin rakennusprojekteihin.

Mitä uudistukset sisältävät?

RYS-9-ehdoissa uudistus liittyy seuraamusmaksuun. Jos urakoitsija kuluttajan vahingoksi tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo velvollisuuden asettaa ennakkomaksun turvaava vakuus, hänelle voidaan määrätä seuraamusmaksu. Tilaajan on kuitenkin vapautettava vakuus, kun urakoitsija on täyttänyt ennakkomaksua vastaavan työn arvon.

Toinen tärkeä muutos RYS-9 ehdoissa koskee virheolettama-aikaa, joka on nyt pidennetty 12 kuukauteen. Virheolettama-aika tarkoittaa, että jos vuoden sisällä luovutuksesta ilmenee virhe, oletetaan virheen olleen olemassa jo luovutushetkellä. Urakoitsijat ovat vastuussa mahdollisista virheistä pidempään, mikä suojaa kuluttajaa mahdollisten ongelmien ilmetessä.

REYS-8-ehtojen uudistuksen myötä sopimusehdoissa huomioidaan paremmin tilanteet, joissa urakoitsija on sitoutunut vastaamaan materiaalien tai urakkasuorituksen käyttökelpoisuudesta tietyn ajanjakson ajan. Tämä tarjoaa tilaajille parhaan mahdollisen suojan urakkariidoissa ja varmistaa, että he saavat maksamilleen rahoille täyden vastineen.

Lisäksi uudistettuihin sopimusasiakirjoihin on lisätty selkeät tarjous- ja sopimuskaavakkeet, jotka auttavat osapuolia dokumentoimaan sopimuksen ehdot. Jotta urakkariidoilta vältyttäisiin, kannustamme käyttämään näitä ehtoja, sillä ne tarjoavat selkeän tavan sopimusehtojen tallentamiseen.

Mitä tämä tarkoittaa sinulle?

Rakennusprojekteihin liittyvät urakkariidat voivat olla monimutkaisia, mutta sinun ei tarvitse ratkaista niitä yksin. Facta tarjoaa asiantuntevaa oikeudellista neuvontaa ja ohjausta kaikissa rakennusalaa ja rakennusurakkariitoja koskevissa kysymyksissä, olipa kyseessä sitten yritys, julkisyhteisö, asunto-osakeyhtiö tai yksityishenkilö. Asiantuntijamme avustavat urakkasopimusten laatimisessa ja edustavat myös tarvittaessa päämiehiämme urakkariidoissa. Varmistamme, että rakennusalan työt etenevät sujuvasti ja turvallisesti uusien sopimusehtojen mukaisesti.