Osakeyhtiöille ja asunto-osakeyhtiöille koronaepidemian vuoksi annettu lisäaika yhtiökokouksen pitämiselle päättyy syyskuun lopussa. Jos yhtiökokous on edelleen pitämättä, on nyt viimeinen hetki saada kutsut ajoissa liikkeelle ja yhtiökokous pidettyä ennen määräajan päättymistä. Ellei yhtiöjärjestys sitä nimenomaisesti estä, voidaan hallituksen päätöksellä sallia myös etäosallistuminen yhtiökokoukseen. Edellytyksenä on, että tämä mahdollisuus tuodaan esille yhtiökokouskutsussa ja, että osallistujat ja ääntenlaskenta voidaan tarvittaessa selvittää luotettavalla tavalla. Vaikka etäosallistuminen sallitaan, on yhtiökokous järjestettävä aina myös fyysisesti ja osakkeenomistajalla täytyy olla oikeus osallistua halutessaan siihen myös fyysisesti läsnä olemalla.