”Jos näyttää siltä, että vaihtoehdot ovat vähissä ja joudutaan harkitsemaan yrityssaneerausta, pitää toimia ajoissa. Muuten ajaudutaan tilanteeseen, jossa toimintaa ei voi enää tervehdyttää.”

Yrityssaneerausmenettelyn tavoitteena on tervehdyttää yrityksen liiketoiminta yrityssaneerauslain tarjoamin keinoin. Liiketoiminnallisten ratkaisujen lisäksi laki mahdollistaa velkojen leikkaamisen siten, että yritys suoriutuu olemassa olevien velkojensa maksamisesta. Yrityssaneerausmenettely tarjoaa yritykselle keinon päästä yli yritystä kohdanneista vaikeuksista. Ilman yrityssaneerausasioihin perehtynyttä asiantuntijaa yrityssaneerausmenettelyn ymmärtäminen ja sen tarjoamien keinojen hyödyntäminen voi olla mahdotonta.