Millaisia ympäristöoikeudellisia vastuita yrityksillä on ja keitä ne koskevat? Miten vastuiden noudattamista valvotaan ja mitä seuraamuksia rikkomuksilla ja laiminlyönneillä voi olla? Mitkä ovat ympäristöoikeuden tämän hetken tärkeimmät lakihankkeet ja mitä uudistuksia ympäristöhallintoon on suunnitteilla? Tule kuulemaan näistä ja muista yritysten ympäristövastuuseen liittyvistä asioista Tampereen kauppakamarin koulutukseen.

Ilmoittautumiset täältä