Koska asbesti on ollut pitkään yleisesti käytetty rakennusmateriaali, löytyy asbestia tänäkin päivänä lähes kaikista 1920-luvun jälkeen rakennetuista tai peruskorjatuista taloista ja asuinhuoneistoista. Asbestikartoituksen tarkoituksena on selvittää ennen korjaus- ja purkutöihin ryhtymistä, sisältävätkö korjattavat tai purettavat rakenteet asbestia. Käytännössä määräävänä vuosilukuna voidaan pitää vuotta 1994, jolloin asbestin käyttö Suomessa kiellettiin. Mikäli kohteessa on tehty rakennus- tai remonttitöitä ennen kyseistä vuotta, on kartoitus syytä teettää.

Kun taloyhtiössä ryhdytään remontin tai purkutöiden suunnitteluun, on asbestikartoituksen tekeminen otettava siis asianmukaisesti huomioon. Silloin kun rakennushankkeen tilaajana on taloyhtiö, on kartoituksen teettäminen taloyhtiön vastuulla. Jos taas yksittäinen osakas remontoi huoneistoaan omaan lukuunsa, on asbestikartoituksen teettäminen osakkaan itsensä vastuulla. Jos rakennustöiden kohteena on esimerkiksi kokonainen kerrostalo tai useita huoneistoja tietyssä rakennuksessa, saattaa riittää, että kiinteistöllä tehdään kartoitus vain yhteen tai muutamaan asuntoon. Tämä edellyttää sitä, että olosuhteet asunnoissa ovat identtisiä, eli esimerkiksi kaikkien huoneistojen kylpyhuoneet ovat alkuperäisessä kunnossa. Jos muutostöiden tekeminen koskee vain osaa rakennuksesta, riittää kartoituksen tekeminen ainoastaan muutostöiden kohteena olevaan osaan, esimerkiksi tiettyyn asuntoon. Kustannusten säästämiseksi voi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista teettää taloyhtiössä laajempi asbestikartoitus kerralla, jolloin kartoitus on valmiina mahdollisia tuleviakin korjaus- ja purkutöitä varten.

Jos kartoituksen yhteydessä rakenteista löytyy asbestia, on purkutyöt tehtävä erityisenä asbestipurkutyönä ja ilmoitettava siitä alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle. Asbestipurkutyö on luvanvaraista, eli sen voi tehdä vain työsuojeluviranomaiselta luvan saanut toimija. Lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto, joka ylläpitää asbestipurkutyöluparekisteriä pätevyyden omaavista urakoitsijoista.

Jos asbestikartoitusta ja asbestipurkutöitä ei teetetä asianmukaisesti, voi seurauksena olla vahingonkorvausvelvollisuus. Korvattavaa vahinkoa syntyy käytännössä useimmiten terveyshaitoista, joita voi aiheutua esimerkiksi rakennuksessa työskenteleville tai siellä asuville ja oleskeleville henkilöille. Terveyshaittojen ja vahingonkorvausvelvollisuuden välttämisen ohella asianmukainen asbestikartoitus on syytä tehdä huolellisesti myös asunnon jälleenmyyntiarvon säilyttämiseksi. Taloyhtiöissä asunnon remontit merkitään isännöitsijäntodistukseen, jolla on suuri merkitys asuntokaupassa. Jos dokumentteja puuttuu, voi asunnon myynti vaikeutua ja huoneiston arvo laskea.

Meillä Factassa on vahvaa osaamista monenlaisista kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvistä urakoista ja hankkeista sekä niihin liittyvästä riidanratkaisusta. Avustamme päämiehiämme erilaisten rakennushankkeiden kaikissa eri vaiheissa. Yksi kokeneimmista kiinteistöjuristeistamme on AA, VT Jaakko Dunder, jolla on pitkä kokemus taloyhtiöiden oikeudellisesta neuvonnasta rakennushankkeissa ja niihin liittyvissä sopimusasioissa.